Historien

CISTERNERNES HISTORIE

Cisternerne er et gammelt højdereservoir anlagt af Københavns Vandforsyning. Udgravningen startede i 1856, og da anlægget stod færdigt tre år senere, var det med til at løse datidens store vandforsyningsproblemer.
I midten af 1800-tallet var hovedstaden i heftig udvikling, og der var brug for vand i betydelige mængder. Vandet skulle opbevares på en sådan måde, at det under tryk kunne sendes op i de nye høje københavnske byhuse. Vandet blev pumpet op til Cisternerne via Pumpehuset i Studiestræde, der hentede vand fra bl.a. Damhussøen og Skt. Jørgens Sø

I 1853 havde en koleraepidemi kostet mere end 4.700 københavnere livet, hvor smittekilden i høj grad var det stærkt forurenede vand fra byens mange brønde. Cisternerne fik derfor stor betydning for forbedringen af det københavnske drikkevand, og byen er ikke siden blevet ramt af tilsvarende epidemier.

Oprindeligt var reservoiret åbent opadtil og stod som et flot vandspejl overfor Frederiksberg slot, men af hensyn til forurening og smittefare blev reservoiret overdækket med en formstøbt betonkonstruktion i 1891. Ved samme lejlighed anlagde man en græsplæne med et springvand i midten.

Cisternerne ophørte med at fungere som drikkevandsreservoir i 1933, men blev først tømt for vand i 1981.

I forbindelse med at København var europæisk Kulturby i 1996, blev Cisternerne taget i brug som udstillingsrum.

I dag er Cisternerne en del af Frederiksbergmuseerne. De danner ramme om både kunstudstillinger og forskellige arrangementer og events, der alle tager udgangspunkt i stedets arkitektur og helt særlige klima.

Fakta:
• Luftfugtigheden ligger konstant på næsten 100 procent.
• Temperaturen i Cisternerne er blevet målt til at svinge mellem 16 ºC i august måned og 4 ºC i februar måned med en middelværdi på omkring
8,8 ºC for hele perioden.
• Cisternerne er 4.320 kvadratmeter og består af tre lige store rum. Der er 4,2 meter højt til loftet, og rummene kan med en maksimal vandstand på 3,7 meter rumme ca. 16 millioner liter vand.
• Væggene og rumadskillelserne i Cisternerne er bygget af kraftige granitblokke, gulvet er støbt beton, søjlerne, der bærer loftet, er murede, mens loftet er udført i formstøbt beton.

ÅBNINGSTIDER 2018

Cisternerne holder lukket.
Vi åbner igen den 15. april med udstillingen
IN IS THE ONLY WAY OUT af kunstneren Jeppe Hein.

Træsnit2
Det åbne vandreservoir i Søndermarken
G. Emil Libert
Farvetræsnit 1865
Frederiksberg Stadsarkiv

Max Seidenfaden
Galleriejer Max Seidenfaden på vej ned i det gamle reservoir inden etableringen af Museet for Moderne Glaskunst.

 Historisk billede fra Søndermarken Det Kongelige Bibliotek
Historisk billede fra Søndermarken,
Det Kongelige Bibliotek