Findvej

Frederiksbergs tre museer er gået sammen med byens to udstillingssteder og har skabt Frederiksbergmuseerne.

Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet er gået sammen med Cisternerne og Møstings Hus og arbejder i fællesskab på at udvikle museerne og kulturlivet på Frederiksberg i et samlet museum.

Med kun 10 minutters afstand mellem os alle og med det fælles naboskab med Frederiksberg Have og Søndermarken er det oplagt at arbejde tættere sammen. Vi har gennem de sidste par år arbejdet på at etablere det fælles museum, og vi glæder os alle over organisations mange muligheder på tværs.
Første skridt var at finde en fælles vision for det nye museum. Her var udgangspunktet, at vi fortsat er fem forskellige huse med fem ansvarsområder og ganske særlige identiteter. Det skal dyrkes, og husene er bevaret med selvstændige navne og samlinger. Målet er at styrke fællesskabet, så vi med faglighed og kant kan udvikle museerne samt udfolde og formidle de store historier i de intime rammer, som karakteriserer hvert museum.
Gæsterne er i centrum for Frederiksbergmuseerne. Derfor er det vores ambition at være lyttende og lydhøre; at fungere som steder, hvor gæsternes nysgerrighed mødes med vor viden. Vi ønsker at inddrage omverden i vores arbejde på alle niveauer - og selv blive inddraget!

Mission
Med Frederiksbergmuseerne ønsker vi et lokalt forankret kunst- og kulturhistorisk museum med et nationalt og ikke mindst globalt udsyn. Det samlede museum skal bevare, udvikle og formidle kunsten og kulturarven. Det er vores ambition, at museets fagligheder og store viden sættes i spil som videnscenter og læringsmiljø, og vi på forskellig vis bidrager i samfundsdebatten, giver inspiration til livslang læring hos den enkelte og kan bidrage til borgernes kulturelle identitet.
Vi har med med fusionen ønsket at blive rigtig gode til at være i dialog med borgere, virksomheder, videns- og kulturinstitutioner og med museets mangefacetterede aktiviteter at kunne indgå i en bred vifte af givende relationer. Det omfatter naturligvis et aktivt samarbejde med andre kulturinstitutioner på Frederiksberg, men også at udnytte potentialet i kultursamarbejder på tværs af Hovedstadsregionen. I forlængelse heraf ønsker museet naturligvis at spille en afgørende rolle i at udvikle Frederiksberg som destination for Frederiksbergborgerne og byens gæster.

Selvejende institution
Frederiksbergmuseerne er etableret som en selvejende institution med en ny fælles bestyrelse. Museet består af en statsanerkendt del, som udgøres af Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet, og en åben del, som består af de to udstillingssteder, Møstings Hus og Cisternerne. Museet får tilskud fra både staten og Frederiksberg Kommune.
Du kan læse mere om de andre museer og udstillingssteder her:

Revymuseet

Bakkehusmuseet

Storm P. Museet

Møstings Hus

Det er muligt at købe en fællesbillet, som giver adgang til et besøg på hver af de fem museer og udstillingssteder. 

ÅBNINGSTIDER 2018

Oplev årets udstilling
IN IS THE ONLY WAY OUT af kunstneren Jeppe Hein.

Åbningstider:  
Ti.-ons.: kl. 11-18
Tors.: kl. 11-20
Fre-søn: kl. 11-18
(lukket mandag)